Cách tính lãi suất vay ngân hàng BIDV

Viết bởi: Nguyễn Khải Tú

Có hai cách tính lãi suất vay ngân hàng BIDV phổ biến được ngân hàng sử dụng trong thời kỳ đó, đó là lãi suất tiền vay tính theo dư nợ giảm dần và lãi suất tiền vay tính theo dư nợ gốc. Công cụ tính lãi khoản vay BIDV chỉ hiển thị kết quả nhưng không chứa công thức tính lãi khoản vay hàng tháng chi tiết.

Vì vậy, trong bài viết này, Vitaichinh sẽ giới thiệu chi tiết đến các bạn cách tính lãi suất vay ngân hàng BIDV để bạn hiểu cách tính và lập lịch thanh toán hàng tháng.

Lãi vay ngân hàng là gì?

Cách tính lãi suất vay ngân hàng BIDV mới nhất

Cách tính lãi suất vay ngân hàng BIDV mới nhất

Lãi suất cho vay Ngân hàng là tỷ lệ phần trăm lãi suất trên số tiền vay, lãi suất thường được tính trong khoảng thời gian một năm.  Mặc dù lãi suất vay ngân hàng do các ngân hàng quy định nhưng bạn phải luôn tuân thủ quy định về hạn mức của ngân hàng nhà nước, chỉ cần hiểu rằng sau khi vay, bạn cần có một số tiền để trả thêm lãi suất. Số tiền lãi được tính dựa trên tổng số tiền mà khách hàng phải trả hàng tháng.

Cách cách tính lãi suất vay ngân hàng BIDV đang áp dụng

1. Lãi suất vay theo dư nợ giảm dần

Với cách tính vốn cố định, lãi giảm dần, số tiền vay được chia đều cho thời hạn vay, tiền lãi được tính trên số dư vốn đầu kỳ nên số số tiền trả hàng tháng là. Công thức tính lãi vay BIDV Cách tính:  Tổng số tiền phải trả hàng tháng = Tiền gốc hàng tháng + Tiền lãi hàng tháng.

Trong đó:

 • Số tiền gốc hàng tháng = Tổng số tiền vay : Số tháng khoản vay
 • Số tiền lãi hàng tháng = Số tiền gốc còn lại đầu kỳ x Lãi suất năm 12 hoặc = Số tiền gốc còn lại vào đầu kỳ x Lãi suất hàng tháng

Ví dụ cách tính lãi suất cố định

Ví dụ 1: Khách hàng Hoài Lam vay gói vay tín chấp ngân hàng BIDV 850 triệu thế chấp nhà mua trong thời hạn 10 năm, lãi suất 10%/năm. Cách tính lãi hàng tháng là 30 ngày.

Kỳ đầu tiên:

 • Số tiền gốc phải trả hàng tháng = 850 triệu : 120 tháng = 7.083.333 đ
 • Số tiền lãi phải trả tháng đầu tiên = 850 triệu x 10% : 10 = 8.500.000 đ
 • Vậy tổng số tiền phải trả cho tháng đầu tiên = 7.083.333 + 8.500.000 = 15.583.333 đ

Kỳ tiếp theo:

 • Số tiền gốc phải trả hàng tháng = 850 triệu : 120 tháng = 7.083.333 đ
 • Số tiền lãi phải trả tháng thứ hai = (850.000.000 – 7.083.333) x 10% : 12 = 7.024.305 đ
 • Vậy tổng số tiền phải trả cho tháng thứ hai = 7.083.333 + 7.024.305 = 14.107.638 đ
Số kỳ trả Dư nợ đầu kỳ (VND) Gốc phải trả (VND) Lãi phải trả (VND) Gốc + Lãi(VND)
1 850,000,000 7,083,333 7,083,333 14,166,667
2 842,916,667 7,083,333 7,024,306 14,107,639
3 835,833,333 7,083,333 6,965,278 14,048,611
4 828,750,000 7,083,333 6,906,250 13,989,583
5 821,666,667 7,083,333 6,847,222 13,930,556
6 814,583,333 7,083,333 6,788,194 13,871,528
7 807,500,000 7,083,333 6,729,167 13,812,500
8 800,416,667 7,083,333 6,670,139 13,753,472
9 793,333,333 7,083,333 6,611,111 13,694,444
10 786,250,000 7,083,333 6,552,083 13,635,417
11 779,166,667 7,083,333 6,493,056 13,576,389
12 772,083,333 7,083,333 6,434,028 13,517,361
13 765,000,000 7,083,333 6,375,000 13,458,333
14 757,916,667 7,083,333 6,315,972 13,399,306
15 750,833,333 7,083,333 6,256,944 13,340,278
16 743,750,000 7,083,333 6,197,917 13,281,250
17 736,666,667 7,083,333 6,138,889 13,222,222
18 729,583,333 7,083,333 6,079,861 13,163,194
19 722,500,000 7,083,333 6,020,833 13,104,167
20 715,416,667 7,083,333 5,961,806 13,045,139
21 708,333,333 7,083,333 5,902,778 12,986,111
22 701,250,000 7,083,333 5,843,750 12,927,083
23 694,166,667 7,083,333 5,784,722 12,868,056
24 687,083,333 7,083,333 5,725,694 12,809,028
25 680,000,000 7,083,333 5,666,667 12,750,000
26 672,916,667 7,083,333 5,607,639 12,690,972
27 665,833,333 7,083,333 5,548,611 12,631,944
28 658,750,000 7,083,333 5,489,583 12,572,917
29 651,666,667 7,083,333 5,430,556 12,513,889
30 644,583,333 7,083,333 5,371,528 12,454,861
31 637,500,000 7,083,333 5,312,500 12,395,833
32 630,416,667 7,083,333 5,253,472 12,336,806
33 623,333,333 7,083,333 5,194,444 12,277,778
34 616,250,000 7,083,333 5,135,417 12,218,750
35 609,166,667 7,083,333 5,076,389 12,159,722
36 602,083,333 7,083,333 5,017,361 12,100,694
37 595,000,000 7,083,333 4,958,333 12,041,667
38 587,916,667 7,083,333 4,899,306 11,982,639
39 580,833,333 7,083,333 4,840,278 11,923,611
40 573,750,000 7,083,333 4,781,250 11,864,583
41 566,666,667 7,083,333 4,722,222 11,805,556
42 559,583,333 7,083,333 4,663,194 11,746,528
43 552,500,000 7,083,333 4,604,167 11,687,500
44 545,416,667 7,083,333 4,545,139 11,628,472
45 538,333,333 7,083,333 4,486,111 11,569,444
46 531,250,000 7,083,333 4,427,083 11,510,417
47 524,166,667 7,083,333 4,368,056 11,451,389
48 517,083,333 7,083,333 4,309,028 11,392,361
49 510,000,000 7,083,333 4,250,000 11,333,333
50 502,916,667 7,083,333 4,190,972 11,274,306
51 495,833,333 7,083,333 4,131,944 11,215,278
52 488,750,000 7,083,333 4,072,917 11,156,250
53 481,666,667 7,083,333 4,013,889 11,097,222
54 474,583,333 7,083,333 3,954,861 11,038,194
55 467,500,000 7,083,333 3,895,833 10,979,167
56 460,416,667 7,083,333 3,836,806 10,920,139
57 453,333,333 7,083,333 3,777,778 10,861,111
58 446,250,000 7,083,333 3,718,750 10,802,083
59 439,166,667 7,083,333 3,659,722 10,743,056
60 432,083,333 7,083,333 3,600,694 10,684,028
61 425,000,000 7,083,333 3,541,667 10,625,000
62 417,916,667 7,083,333 3,482,639 10,565,972
63 410,833,333 7,083,333 3,423,611 10,506,944
64 403,750,000 7,083,333 3,364,583 10,447,917
65 396,666,667 7,083,333 3,305,556 10,388,889
66 389,583,333 7,083,333 3,246,528 10,329,861
67 382,500,000 7,083,333 3,187,500 10,270,833
68 375,416,667 7,083,333 3,128,472 10,211,806
69 368,333,333 7,083,333 3,069,444 10,152,778
70 361,250,000 7,083,333 3,010,417 10,093,750
71 354,166,667 7,083,333 2,951,389 10,034,722
72 347,083,333 7,083,333 2,892,361 9,975,694
73 340,000,000 7,083,333 2,833,333 9,916,667
74 332,916,667 7,083,333 2,774,306 9,857,639
75 325,833,333 7,083,333 2,715,278 9,798,611
76 318,750,000 7,083,333 2,656,250 9,739,583
77 311,666,667 7,083,333 2,597,222 9,680,556
78 304,583,333 7,083,333 2,538,194 9,621,528
79 297,500,000 7,083,333 2,479,167 9,562,500
80 290,416,667 7,083,333 2,420,139 9,503,472
81 283,333,333 7,083,333 2,361,111 9,444,444
82 276,250,000 7,083,333 2,302,083 9,385,417
83 269,166,667 7,083,333 2,243,056 9,326,389
84 262,083,333 7,083,333 2,184,028 9,267,361
85 255,000,000 7,083,333 2,125,000 9,208,333
86 247,916,667 7,083,333 2,065,972 9,149,306
87 240,833,333 7,083,333 2,006,944 9,090,278
88 233,750,000 7,083,333 1,947,917 9,031,250
89 226,666,667 7,083,333 1,888,889 8,972,222
90 219,583,333 7,083,333 1,829,861 8,913,194
91 212,500,000 7,083,333 1,770,833 8,854,167
92 205,416,667 7,083,333 1,711,806 8,795,139
93 198,333,333 7,083,333 1,652,778 8,736,111
94 191,250,000 7,083,333 1,593,750 8,677,083
95 184,166,667 7,083,333 1,534,722 8,618,056
96 177,083,333 7,083,333 1,475,694 8,559,028
97 170,000,000 7,083,333 1,416,667 8,500,000
98 162,916,667 7,083,333 1,357,639 8,440,972
99 155,833,333 7,083,333 1,298,611 8,381,944
100 148,750,000 7,083,333 1,239,583 8,322,917
101 141,666,667 7,083,333 1,180,556 8,263,889
102 134,583,333 7,083,333 1,121,528 8,204,861
103 127,500,000 7,083,333 1,062,500 8,145,833
104 120,416,667 7,083,333 1,003,472 8,086,806
105 113,333,333 7,083,333 944,444 8,027,778
106 106,250,000 7,083,333 885,417 7,968,750
107 99,166,667 7,083,333 826,389 7,909,722
108 92,083,333 7,083,333 767,361 7,850,694
109 85,000,000 7,083,333 708,333 7,791,667
110 77,916,667 7,083,333 649,306 7,732,639
111 70,833,333 7,083,333 590,278 7,673,611
112 63,750,000 7,083,333 531,250 7,614,583
113 56,666,667 7,083,333 472,222 7,555,556
114 49,583,333 7,083,333 413,194 7,496,528
115 42,500,000 7,083,333 354,167 7,437,500
116 35,416,667 7,083,333 295,139 7,378,472
117 28,333,333 7,083,333 236,111 7,319,444
118 21,250,000 7,083,333 177,083 7,260,417
119 14,166,667 7,083,333 118,056 7,201,389
120 7,083,333 7,083,333 59,028 7,142,361
Tổng 428.541.667 1.278.541.667

2. Lãi suất theo dư nợ cố định hàng tháng

Với cách tính vốn, lãi chia đều hàng tháng: số tiền trả góp hàng tháng như nhau và cố định trong suốt thời hạn của gói vay. Công thức tính lãi hàng tháng của BIDV:

Khoản phải trả hàng tháng A = [N * r * (1 + r) ^ n] / [(1 + r) ^ n – 1]

Trong đó:

 • Ký hiệu “*” là phép nhân;
 • Ký hiệu “/” được chia cho N là số dư đầu kỳ hay gọi tắt là số tiền vay
 • r là lãi suất / tháng (Hoặc r = lãi suất năm / 12)
 • n là thời hạn của khoản vay

Ví dụ cách tính lãi suất giảm dần

Cách tính lãi gói vay tiêu dùng tín chấp BIDV: Khách hàng Hoàng Huy được vay tín chấp 200 triệu trong thời hạn 48 tháng, lãi suất của khoản vay là 11%/năm. Khoảng thời gian gộp hàng tháng dự kiến ​​là 30 ngày.

 • Lãi suất vay/tháng = 11%/12 = 0,9%/tháng
 • Tổng số tiền phải trả hàng tháng = [N* r * (1+r)^n] / [(1+r)^n – 1] = [200 triệu * 0,9% * (1+0,9%)^48] / [(1+0,9%)^48 – 1] = 5.169.105 đ
 • Số tiền lãi phải trả tháng đầu tiên = 200.000.000 * 0,9% = 1.833.333 đ
 • Số tiền gốc phải trả tháng đầu tiên = Số tiền phải trả hàng tháng – số tiền lãi trả tháng đầu tiên = 5.169.105 – 1.833.333 = 3.335.771 đ

Bảng tính lãi vay:

Số kỳ trả Dư nợ đầu kỳ (VND) Gốc phải trả (VND) Lãi phải trả (VND) Gốc + Lãi(VND)
1 200,000,000 4,166,667 1,833,333 6,000,000
2 195,833,333 4,166,667 1,833,333 6,000,000
3 191,666,666 4,166,667 1,833,333 6,000,000
4 187,499,999 4,166,667 1,833,333 6,000,000
5 183,333,332 4,166,667 1,833,333 6,000,000
6 179,166,665 4,166,667 1,833,333 6,000,000
7 174,999,998 4,166,667 1,833,333 6,000,000
8 170,833,331 4,166,667 1,833,333 6,000,000
9 166,666,664 4,166,667 1,833,333 6,000,000
10 162,499,997 4,166,667 1,833,333 6,000,000
11 158,333,330 4,166,667 1,833,333 6,000,000
12 154,166,663 4,166,667 1,833,333 6,000,000
13 149,999,996 4,166,667 1,833,333 6,000,000
14 145,833,329 4,166,667 1,833,333 6,000,000
15 141,666,662 4,166,667 1,833,333 6,000,000
16 137,499,995 4,166,667 1,833,333 6,000,000
17 133,333,328 4,166,667 1,833,333 6,000,000
18 129,166,661 4,166,667 1,833,333 6,000,000
19 124,999,994 4,166,667 1,833,333 6,000,000
20 120,833,327 4,166,667 1,833,333 6,000,000
21 116,666,660 4,166,667 1,833,333 6,000,000
22 112,499,993 4,166,667 1,833,333 6,000,000
23 108,333,326 4,166,667 1,833,333 6,000,000
24 104,166,659 4,166,667 1,833,333 6,000,000
25 99,999,992 4,166,667 1,833,333 6,000,000
26 95,833,325 4,166,667 1,833,333 6,000,000
27 91,666,658 4,166,667 1,833,333 6,000,000
28 87,499,991 4,166,667 1,833,333 6,000,000
29 83,333,324 4,166,667 1,833,333 6,000,000
30 79,166,657 4,166,667 1,833,333 6,000,000
31 74,999,990 4,166,667 1,833,333 6,000,000
32 70,833,323 4,166,667 1,833,333 6,000,000
33 66,666,656 4,166,667 1,833,333 6,000,000
34 62,499,989 4,166,667 1,833,333 6,000,000
35 58,333,322 4,166,667 1,833,333 6,000,000
36 54,166,655 4,166,667 1,833,333 6,000,000
37 49,999,988 4,166,667 1,833,333 6,000,000
38 45,833,321 4,166,667 1,833,333 6,000,000
39 41,666,654 4,166,667 1,833,333 6,000,000
40 37,499,987 4,166,667 1,833,333 6,000,000
41 33,333,320 4,166,667 1,833,333 6,000,000
42 29,166,653 4,166,667 1,833,333 6,000,000
43 24,999,986 4,166,667 1,833,333 6,000,000
44 20,833,319 4,166,667 1,833,333 6,000,000
45 16,666,652 4,166,667 1,833,333 6,000,000
46 12,499,985 4,166,667 1,833,333 6,000,000
47 8,333,318 4,166,667 1,833,333 6,000,000
48 4,166,651 4,166,667 1,833,333 6,000,000
Tổng 88.000.000 288.000.000

Cập nhật lãi suất vay ngân hàng BIDV mới nhất

1. Lãi vay tín chấp BIDV

Lãi suất cho vay tiêu dùng tín chấp BIDV

 • Gói cho vay tiêu dùng tín chấp BIDV dành cho khách hàng có thu nhập từ lương hàng tháng vay tín chấp theo lương. Hạn mức tín dụng tối đa 500 triệu trong 12 đến 60 tháng. Thu nhập tối thiểu là 7 triệu/tháng.
 • Lãi suất ngân hàng BIDV Lãi suất cho gói vay tín chấp theo lương là 11,9%/năm, lãi tính trên số tiền gốc (chưa bao gồm phí đi kèm)

Lãi suất vay tín chấp thấu chi ngân hàng BIDV

 • Gói vay tín chấp của BIDV được thiết kế dành cho những khách hàng có nhu cầu vay để chi tiêu nhiều hơn số tiền trong tài khoản séc của họ. Hạn mức thấu chi tối đa được ủy quyền là 100 triệu trong kỳ. Thời hạn cho vay tối đa là 12 tháng.
 • Lãi suất vay ngân hàng BIDV cho gói thấu chi hiện là 11,9%/năm tính theo dư nợ gốc.

2. Lãi vay thế chấp BIDV

Lãi suất vay tín chấp

Gói vay vốn ngân hàng dành cho khách hàng có nhu cầu vay vốn mua nhà, trần cực cao, đảm bảo 100% giá trị. Thời hạn vay tối đa 20 năm, lãi suất vay khi mua nhà là 7,3%/năm, ưu đãi 6 tháng đầu. Theo ưu đãi, lãi suất tiền gửi 12 tháng + 4%

Lãi suất vay mua xe

Gói vay thế chấp ngân hàng BIDV với lãi suất vay mua ô tô ngân hàng dành cho khách hàng có nhu cầu vay vốn mua ô tô, hạn mức vay tối đa 100% giá trị xe.

Thời hạn vay tối đa 10 năm, lãi suất vay mua xe là 7,3%/năm ưu đãi trong 12 tháng đầu. Sau trợ giá, lãi suất vay thế chấp 12 tháng LSTK + 4%

Lãi suất vay kinh doanh

Gói vay tín chấp sản xuất và doanh nghiệp của BIDV hiện được BIDV bảo lãnh với lãi suất khá rẻ, chỉ 6%/năm tính theo dư nợ giảm dần, áp dụng ưu đãi. Được sử dụng trong 3 tháng đầu trả góp.

Từ tháng thứ 4, lãi suất vay của gói tài trợ xây dựng thương mại BIDV là: LSTK 12T + biên độ 4%. Hạn mức của khoản vay tín chấp ngân hàng BIDV rất linh hoạt, tùy thuộc vào giá trị của tài sản đảm bảo và đối tượng vay. Thời hạn vay tối đa là 5 năm.

Lãi suất vay du học

Gói vay thế chấp dành cho khách hàng có nhu cầu đi du học hoặc cho con em đi du học. Lãi suất khoản vay được quy định là 7,3%/ năm tính theo dư nợ của khoản vay.

Giảm dần và áp dụng cho vay trả góp trong 12 tháng đầu. Sau khi hết thời gian ưu đãi, lãi suất vay tín chấp du học của ngân hàng BIDV tương đương được tính như sau: LSTK 12T + 4% Hạn mức khoản vay tín chấp du học là 100% chi phí, thời gian vay tối đa trong 10 năm.

Vay vốn ngân hàng BIDV có thực sự ưu đãi?

2 Cách cách tính lãi suất vay ngân hàng bidv đang áp dụng

Dịch vụ cho vay lãi suất ưu đãi của ngân hàng BIDV được nhiều khách hàng quan tâm và ủng hộ bởi sự nhanh chóng, minh bạch, rõ ràng, phù hợp với những khách hàng có nhu cầu tín dụng.

Ngoài ra, Ngân hàng BIDV còn đưa ra một số chương trình ưu đãi với lãi suất cao nhằm phục vụ khách hàng một cách tối đa. Lãi suất các khoản vay tại BIDV có thể thay đổi trong thời kỳ cạnh tranh này.

Lời kết

Trên đây chúng tôi đã cùng bạn đọc phân tích và cập nhật cách tính lãi suất vay ngân hàng BIDV mới nhất hiện hay. Mong rằng những thông tin của chúng tôi sẽ giúp bạn đọc lựa chọn được dịch vụ ngân hàng tốt nhất.

Có thể bạn quan tâm!

5/5 - (5 bình chọn)

Nói không tín dụng đen!

 • Vay vốn trực tiếp đơn vị uy tín (có GPKD)
 • Có thể tất toán hay vay thêm bất cứ lúc nào
 • Không cần thế chấp tài sản hay gọi điện thoại

Cùng chủ đề

Leave a Comment

Ý định của bạn là gì?