Chính sách Affiliate Marketing

Chính sách Affiliate Marketing

Tiếp thị liên kết (Affiliate Marketing) là một hình thức tiếp thị trực tuyến, trong đó các nhà tiếp thị được trả tiền hoa hồng cho mỗi bán hàng hoặc lead đến từ liên kết của họ.

Vitaichinh.vn sẽ sử dụng các liên kết để giới thiệu sản phẩm hoặc dịch vụ của họ cho khách hàng cá nhân (là người truy cập vào website Vitaichinh.vn) và nhận hoa hồng khi khách hàng mua sản phẩm hoặc đăng ký dịch vụ.

Tiếp thị liên kết tín dụng là gì?

Tiếp thị liên kết trong lĩnh vực tín dụng là một hình thức tiếp thị liên kết đặc biệt, trong đó nhà tiếp thị được trả tiền hoa hồng cho mỗi khách hàng mà họ giới thiệu đến các công ty tín dụng hoặc tài chính, ví dụ như các công ty tài chính, các công ty tài chính cho vay, các công ty tài chính tín dụng.

Vitaichinh.vn sử dụng các liên kết để giới thiệu các sản phẩm tài chính hoặc dịch vụ tín dụng cho khách hàng và nhận hoa hồng khi khách hàng đăng ký sản phẩm hoặc dịch vụ.

Chính sách tiếp thị liên kết với khách hàng truy cập website Vitaichinh.vn

1. Điều kiện đăng ký

 • Tuổi từ 18 tuổi trở lên
 • Có thể chứng minh thông tin cá nhân và tài chính
 • Không có lịch sử tín dụng xấu

2. Phí và lãi suất

 • Phí dịch vụ sẽ được tính theo tỷ lệ của khoản vay hoặc theo thời gian vay
 • Lãi suất sẽ được tính theo tỷ lệ tháng và có thể thay đổi theo chính sách của công ty

3. Điều kiện và hạn chế khoản vay

 • Khoản vay tối đa sẽ phụ thuộc vào tình trạng tài chính của người dùng
 • Hạn mức vay sẽ được xác định theo thỏa thuận giữa người dùng và công ty

4. Quy trình giải ngân

 • Yêu cầu cung cấp thông tin và tài liệu cần thiết
 • Xác nhận thông tin và tài liệu
 • Duyệt và giải ngân khoản vay

5. Thời hạn và điều kiện trả nợ:

 • Thời hạn trả nợ sẽ được xác định theo thỏa thuận giữa người dùng và công ty
 • Phải trả nợ đầy đủ và đúng hạn

6. Điều kiện đăng ký

 • Người dùng phải là công dân Việt Nam hoặc có chỗ ở tại Việt Nam
 • Tuổi từ 18 đến 65 tuổi
 • Có thu nhập tối thiểu và có nguồn thu nhập ổn định
 • Có số tài khoản ngân hàng hoặc thẻ tín dụng tại Việt Nam

7. Phí và lãi suất

 • Phí dịch vụ: Có thể gồm phí đăng ký, phí quản lý, phí giải ngân và phí trả nợ.
 • Lãi suất: Sẽ được tính dựa trên số tiền vay và thời hạn vay. Lãi suất có thể thay đổi theo chính sách của công ty.

8. Điều kiện và hạn chế khoản vay

 • Số tiền vay tối đa sẽ được quy định dựa trên thu nhập và tình trạng tài chính của người dùng.
 • Thời hạn vay tối đa cũng sẽ được quy định dựa trên số tiền vay và nhu cầu của người dùng.

9. Quy trình giải ngân

 • Khách hàng cần cung cấp tài liệu chứng minh nhân thân và tài sản cần vay.
 • Sau khi nhận được và xác nhận tính hợp lệ của tài liệu, chúng tôi sẽ tiến hành xét duyệt yêu cầu vay của khách hàng.
 • Nếu yêu cầu được chấp nhận, chúng tôi sẽ thông báo cho khách hàng và giải ngân khoản vay theo thỏa thuận.
 • Khách hàng cần tuân thủ các điều kiện và hạn chế quy định trong hợp đồng vay.

Tóm tắt

Chính sách tiếp thị liên kết tại Vitaichinh.vn với người dùng luôn rõ ràng, minh bạch và công bằng để tạo niềm tin cho khách hàng và giữ vững quan hệ hợp tác lâu dài. 

Các điều kiện đăng ký, phí và lãi suất, điều kiện và hạn chế khoản vay, quy trình giải ngân, thời hạn và điều kiện trả nợ, chính sách bảo mật đều là những yếu tố quan trọng cần phải xem xét kỹ lưỡng trước khi quyết định tham gia tiếp thị liên kết.