DTI là gì? Ảnh hưởng gì đến vay vốn, mở thẻ tín dụng

Viết bởi: Nguyễn Khải Tú

DTI trong ngân hàng là tỷ lệ nợ-thu nhập, tức là tỷ lệ nợ hàng tháng của một người đối với thu nhập hàng tháng của họ. DTI được tính bằng cách chia tổng số nợ hàng tháng của một người bởi thu nhập hàng tháng của họ. 

DTI có thể được sử dụng để đo lường khả năng vay của một người. Một DTI cao có thể chỉ ra rằng một người đang sống trên mức thu nhập của mình và có thể gặp khó khăn trong việc trả nợ. 

Tuy nhiên, DTI không phải là một chỉ số duy nhất để đánh giá khả năng vay của một người, và các nhà tài chính và ngân hàng thường xem xét nhiều yếu tố khác nhau khi quyết định về việc cung cấp khoản vay cho một người.

Cách tính DTI trong ngân hàng

Cách tính DTI trong ngân hàng

Để tính DTI trong ngân hàng, bạn cần cung cấp cho ngân hàng thông tin về thu nhập hàng tháng của bạn và tổng số nợ hàng tháng của bạn. Ngân hàng sẽ sử dụng thông tin này để tính DTI của bạn bằng cách chia tổng số nợ hàng tháng của bạn bởi thu nhập hàng tháng của bạn.

Ví dụ: nếu bạn có thu nhập hàng tháng là $2,000 và có nợ hàng tháng là $600, thì DTI của bạn là 30% (600/2000).

Lưu ý rằng ngân hàng có thể sử dụng các tiêu chuẩn khác nhau để tính DTI, và có thể yêu cầu bạn cung cấp thêm thông tin về nợ khác như nợ ngân hàng, nợ tín dụng, nợ hưu trí, vv. Hãy đọc kỹ các điều lệ và hướng dẫn của ngân hàng trước khi cung cấp thông tin cho họ để hiểu rõ hơn về cách  tính DTI.

Ý nghĩa của DTI trong ngân hàng

Ý nghĩa của DTI trong ngân hàng

Trong ngân hàng, DTI (Debt-to-Income Ratio) được sử dụng như một yếu tố đánh giá khả năng vay của một người. DTI là chỉ số thể hiện tỷ lệ nợ của một người đối với thu nhập hàng tháng của họ, và có thể giúp ngân hàng đánh giá xem người đó có khả năng trả nợ hay không.

Một DTI cao có thể chỉ ra rằng một người đang sống trên mức thu nhập của mình và có thể gặp khó khăn trong việc trả nợ. Vì vậy, một DTI cao có thể làm giảm khả năng ngân hàng cung cấp khoản vay cho người đó hoặc yêu cầu họ cung cấp thêm bảo lãnh hay đảm bảo cho việc vay.

Tuy nhiên, DTI không phải là một chỉ số duy nhất để đánh giá khả năng vay của một người. Ngân hàng cũng có thể xem xét nhiều yếu tố khác nhau khi quyết định về việc cung cấp khoản vay cho một người, bao gồm nhưng không giới hạn là lịch sử tín dụng, nguồn thu nhập, tình trạng lao động, ….

Ngân hàng nào áp dụng DTI?

DTI là một chỉ số thông dụng được sử dụng trong ngân hàng để đo lường khả năng vay của một người. Nhiều ngân hàng sử dụng DTI như một yếu tố đánh giá khi xem xét việc cung cấp khoản vay cho một người.

Tuy nhiên, các ngân hàng có thể sử dụng các tiêu chuẩn khác nhau để tính DTI và có thể yêu cầu bạn cung cấp thêm thông tin về nợ khác như nợ ngân hàng, nợ tín dụng, nợ hưu trí, ….

Hãy đọc kỹ các điều lệ và hướng dẫn của ngân hàng trước khi cung cấp thông tin cho họ để hiểu rõ hơn về cách họ tính DTI và các yếu tố khác mà họ xem xét khi quyết định về việc cung cấp khoản vay cho bạn.

Lời kết

DTI là một chỉ số thể hiện tỷ lệ nợ hàng tháng của một người đối với thu nhập hàng tháng của họ. DTI được tính bằng cách chia tổng số nợ hàng tháng của một người bởi thu nhập hàng tháng của họ. 

DTI có thể được sử dụng để đo lường khả năng vay của một người và được sử dụng bởi nhiều ngân hàng khi xem xét việc cung cấp khoản vay cho một người.

Có thể bạn chưa biết!

5/5 - (5 bình chọn)

Nói không tín dụng đen!

  • Vay vốn trực tiếp đơn vị uy tín (có GPKD)
  • Có thể tất toán hay vay thêm bất cứ lúc nào
  • Không cần thế chấp tài sản hay gọi điện thoại

Cùng chủ đề

Leave a Comment

Ý định của bạn là gì?